Contributie seizoen 2020 - 2021


Categorie

Contributie
Abonnement Funkeys 4-5 jaar 166,=
Benjamins 6 t/m 6 jaar 166,=
F-jeugd 7 t/m 7 jaar 194,=
E-jeugd 8 t/m 9 jaar 243,=
D-junioren 10-11 jaar 269,=
C-junioren 12-13 jaar 269,=
B-junioren 14-15 jaar 295,=
A-junioren 15-16 jaar 295,,=
Senioren 18 t/m 34 jaar 328,=
Veteranen / Veterinnen 328,=
Niet spelende leden 52,50
Trainingsleden 189,=
Trimmer 189,=
Topteam contributie 17,=
Selecties contributie 12,=
Zaalhockey 72,=

* Trim- of trainingsleden zijn niet gerechtigd gedurende het seizoen wedstrijden te spelen.
** Niet-spelende leden zijn niet gerechtigd om wedstrijden te spelen en/of te trainen.

Incasso via Stichting Mollie Payments
De automatische incasso vindt plaats via de incassorekening van MHC Lelystad van Mollie ("Stichting Mollie Payments"): Incassant ID: NL02ZZZ390267290000 - IBAN: NL78ABNA0413360873. Indien u zelf wilt overmaken, dan dient u altijd het volgende rekeningnummer te gebruiken: NL35ABNA0600.3626.12

Ieder nieuw lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. De jaarlijkse inning van de contributiegelden zal uiterlijk eind oktober van het lopende seizoen plaatsvinden.

Wanneer de contributie op 30 november van het lopende seizoen, na een ontvangen herinnering, nog niet door de club kon worden geïnd, is de club gerechtigd een boete op te leggen van respectievelijk € 25. Tevens wordt daarna de inning in handen gegeven van een incassobureau, waarbij de inningskosten worden doorberekend aan het betreffende lid. Tenzij het lid met instemming van de penningmeester een betalingsregeling heeft getroffen. Het lid kan hiertoe een verzoek indienen bij de penningmeester

Waar de midwintercompetitie van de Bond echter gratis is, rekent zij voor de zaalcompetitie per team wel een extra bedrag. Omdat veel van onze teams zich de laatste jaren steeds fanatieker op het zaalhockey richten (en ook in de zaal willen trainen: dus zaalhuur) is besloten deze kosten aan de betreffende teams door te berekenen.

In het geval van de selectieteams en 1ste teams behoudt de Technische Commissie zich het recht voor om, omwille van de ontwikkeling van deze teams, hen in te schrijven in de zaalcompetitie.

Voor jeugdleden met een laag gezinsinkomen of financiële problemen is er de jeugsportregeling die een deel van de contributie kan vergoeden. Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl voor meer informatie.

Jaarlijks wordt de contributie door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld.
Vragen over de ontvangen facturen kunt u hier naartoe sturen.